Ondernemingsrecht

shutterstock ondernemingsrecht 300x200

Statutair-Directeur

shutterstock statutair directeur 300x200

Arbeidsrecht

shutterstock arbeidsrecht 300x200

Onderwijsrecht

shutterstock onderwijs 300x200

Familierecht

shutterstock familierecht 300x200

Ambtenarenrecht

shutterstock ambtenarenrecht 300x200

Mediation

shutterstock mediation 300x200

Strafrecht

shutterstock vrouw justicia 300x200

Juridische bijstand en de kosten ervan

Inschakelen deskundige

Het inschakelen van een in het arbeids- en ontslagrecht gespecialiseerde advocaat is zeker noodzakelijk en verdient zich in vrijwel alle gevallen terug. Sterker nog, diegene die met onvoldoende kennis, ervaring en juridische ondersteuning in een ontslagkwestie optreedt, is sterk in het nadeel vergeleken met diegene die wel gebruik maakt van juridische begeleiding. Het is dan ook de stellige overtuiging van Allied Advocaten dat u feitelijk altijd juridische begeleiding moet inroepen als u met ontslag te maken krijgt of als een situatie is ontstaan die in de toekomst mogelijk tot ontslagkwestie zou kunnen leiden.

Beperken van de ontslagvergoeding

Voor werkgevers geldt dat als zij zich in een ontslagkwestie niet laten bijstaan door een in het arbeids- en ontslagrecht gespecialiseerde advocaat (maar bijvoorbeeld door een boekhouder of accountant, die wel verstand heeft van cijfers, maar niet van het ontslagrecht) de financiële gevolgen van het ontslag voor u als werkgever over het algemeen ernstiger zijn dan als u wel een specialistische ontslagadvocaat ingeschakeld zou hebben.

Wat zijn de kosten

De kosten voor juridische bijstand zijn niet goedkoop en vaak onoverzichtelijk. Daarom is het bij Allied Advocaten het gebruik dat, voordat wij voor u optreden, voor u duidelijk is hoe hoog de kosten zullen zijn en op welke wijze deze kosten eventueel (bij de andere partij) teruggevorderd kunnen worden, of in ieder geval zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Sommigen zijn verzekerd voor rechtsbijstand. U heeft in principe zogenaamde vrijeadvocatenkeuze, wat met zich meebrengt dat u zelf de advocaat kunt kiezen om u in de juridische kwestie te begeleiden. Uw rechtsbijstandverzekering draagt in dat geval de kosten voor de door u ingeschakelde advocaat. Informatie daarover kunt u vinden in uw polis of bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Allied Advocaten is er overigens van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion te vragen als u te maken heeft met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar. Bij uw rechtsbijstandverzekering bent u immers een "schadegeval". De premie is al betaald en de verzekeraar heeft er belang bij uw zaak zo snel mogelijk af te wikkelen. In zo'n geval is het goed denkbaar dat de verzekeraar u adviseert met een (mogelijk ongunstig) voorstel van de andere partij akkoord te gaan, terwijl een ontslagadvocaat daarentegen bereid is langer met de andere partij te onderhandelen om daarmee een beter onderhandelingsresultaat te bereiken