Ondernemingsrecht

shutterstock ondernemingsrecht 300x200

Statutair-Directeur

shutterstock statutair directeur 300x200

Arbeidsrecht

shutterstock arbeidsrecht 300x200

Onderwijsrecht

shutterstock onderwijs 300x200

Familierecht

shutterstock familierecht 300x200

Ambtenarenrecht

shutterstock ambtenarenrecht 300x200

Mediation

shutterstock mediation 300x200

Strafrecht

shutterstock vrouw justicia 300x200

Afronding dienstverband

Als tussen u en uw werknemer afspraken zijn gemaakt over de wijze waarop het dienstverband zal eindigen of als de kantonrechter (of het UWV WERKbedrijf) heeft aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden het dienstverband tussen u en uw werknemer zal gaan eindigen, dan dient de werkgever zich aan die verplichtingen te houden. Daarbij dient de werkgever rekening te houden met de zogenaamde juridische formaliteiten die bij de afronding van het dienstverband van belang zijn (opzegtermijn, getuigschrift, etc.) en dient de werkgever rekening te houden met de met werknemer gemaakte of door de kantonrechter opgelegde financiële verplichtingen (uitbetaling van de ontslagvergoeding).